Morgongåva Heby Trädgårdsförening

Kort resumé om genomförda aktiviteter

Dubbel klicka på bilden så ser du den i större format!

Tidigare aktiviteter finns på sidan 2 - 7.

 

 

Medlamsresa till Tropiksa Växthuset i Uppsala den 1 februari 2009

Vi var för början 15 anmälda men när dagen väl kom så blev vi bara 7 besökande kvar.

Vi fick en fantastisk guiding i "tropikerna" av intedenten i Botaniska trädården.

Med de nya kunskaperna i bagaget att vanilj tex är en lian växt och hör till guppen orkideér samt  hur och var  olika pepprar växer  och mycket  om orkideér och övriga växter och förhållanden i rengskogen kände vi oss riktigt nöjda med dagen.

Vi avslutade resan med att fika på Ofvandahls cafe i Uppsala.

Styrelsemöte den 9 februari 2009
Ordförandemöte  den  9 mars 2009  mellan Heby och Morgongåva Trädgårdsförening 
Styrelsemöte den 11 mars 2009

Årsmöte 2009

Sammanlagning av Heby och Morgongåva Trädgårdsförening.

Nya Stadgar fastställdes.

Hedesmedlemmar utnämndes.

Övrigt möte enl. årsmötes kallelse.

MORGONGÅVA. Föreningarna Vittinge-Morgongåva lokala utvecklingsgrupp, Vittinge Byalag, Morgongåva Byalag och Morgongåva-Heby Trädgårdsförening uppmanar ortsborna som tankar på den nedläggningshotade OK-Q8-stationen i Morgongåva att byta bolag till Statoil i Heby om macken stängs. OK-Q8 har tidigare meddelat att macken skall stängas i sommar.

Hela artikel var publicerat i UNT den 2 april 2009

Ordförande Raija Eloranta har deltagit Kulturrådets  möte i Huddunge den 1 april för alla föreningar i Heby kommun. Raija har varit med i arbetsgruppen som har planerat innehållet i  programmet för år 2009

Påskbrev skickades till alla Hedersmedlemmar med utdrag från stadgarna ang. kriterier för att bli hedersmedlem. Till brevet bifogades  medlemsbevis.

Sammanlagt har vi nu 15 Hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmar behöver inte betala medlemsavgiften i fortsättningen.

Tack brev har kommit från Hedersmedlemmar

Morgongåva Heby Trädgårdsförening
Tack för att nedlagt arbete uppskattas ! 
Jag har också tidigare erhållit diplom och blomma vid ett jubileum i Morgongåva Folkets Hus för många år sedan.
Den tiden jag var aktiv bl a som sekreterare i många år - var aktiviteterna något annorlunda mot i dag - tror jag.
Vi hade kollektivt engagerad trädbeskärare och likaså trädbesprutadre där styrelsen förhandlade fram lägsta pris genom offerter.
En stor grej var också gemensamma inköp av koks men den stora aktiviteten var inköp av eldningsolja genom budgivning från levrantörerna och jag tycker mig minnas att ett år var priset 1 krona upp eller ner från 150:- per kubik !!!             Förutom fruktträd och buskar förstås som i dag.
Ännu en gång        HJÄRTLIGT TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN
M V H /  Britt och Bertil Larsson

Styrelsemöte samt kontitueran styrelsemöte hölls den 7 april hos Raija Eloranta.

Vårens program planerades och infobrev kommer att skickas ut till medlemmar udner vecka 18.

10