Morgongåva Heby Trädgårdsförening

Senast uppdaterad sidan den 28/7 /Raija Eloranta Antal besökadre på vår sida har varit 4667

Nästa aktivitet:

Sommarens mingelkvällar:

Obs tiderna! 

31 augusti kl 19:00 hos Eva-Lena Eriksson, Nolmyra, Gustavsbro 314, Björklinge.

Vi samåker från Centrumhuset i Morgongåva kl 18:30.

 

Den 28 september kl 19:00 hos Susanne Aureus Sundström, Ribbibgebäck 34, Järlåsa. Vi samåker från Centrumhuset kl 18:30.

 

Medta egen fika korg till alla träffar. Anmälan till Raija eller Gerd.

 

 

Söndag den 20 september Skördemarknad i samverkan med Centerpartiet i Heby kommun i september, se annons i Västra Uppland.

 

Ungdomsaktivitet: Vinnare på fototävling har valts av styrelsen. Prisutlämning.

 

 

 

Redskapsutlåning till våra medlemmar:

Gallervält, fröspridare, trycksprutor, saxar, såg med långt skaft till beskärning

Hans Calén . Brunkullsv. 91, är redskapsförvaltare och kan kontaktas på tel. 070-356 04 12 eller 0224- 604 12

 

Årets alla aktiviteter finns under fliken : Planerade aktiviteter

 

Sala Trädgårdsförening bjuder oss på deras aktiviteter. Se på deras hemsida.

 

 

MORGONGÅVA  HEBY TRÄDGÅRDSFÖRENING

 

Föreningens syfte är att utbyta erfarenheter och ge inspiration i odling- och trädgårdsarbetet.

Morgongåva Trädgårdsförening bildades 1926 och 2009 anslöt sig Heby Trädgårdsförening till oss och den sammanslagna föreningen fick namnet Morgongåva Heby Trädgårdsförening.

Vill du bli medlem:

Kontakta ordförande Raija Eloranta på telefon 070 73 43 296 eller sätt in medlemsavgiften 100 kronor/familj  för år 2013 postgironummer: 1240990-0. Glöm inte ange namn och adress samt telefonnummer på inbetalningskortet.

Om du vill ha info materialet via e-post ange även din e-post adress.

Gratis redskaputlåning  till medlemmar:

Gallervält, fröspridare, trycksprutor, saxar, såg med långt skaft till beskärning

Redskapsförvaltare:

Hans Calén .  Brunkullsv. 91,

tel.  070-356 04 12 eller 0224- 604 12

 

Raija Eloranta

Ordförande

tel. 070 73 43 296

raija.eloranta@tele2.se

Plantbytar dagen 2015

Vi har ett nytt projekt att ha barn och ungdomsaktivitet vid våra träffar . Här planterar vi frön med en liten flicka som besökte oss i samband med Heby Yran

Foto Gerd Karlsson