Morgongåva Heby Trädgårdsförening

 Uppdaterad 15-05-09 /Raija Eloranta Besökare å hemsidan hitttills 4501

Nästa aktivitet: 

Den 3juni gör vi årets inspirations- och inköpsresa till Landqvist Handelsträdgård utanför Uppsala. Alla deras plantor är odlade på plats , från frön till försäljning! Dit åker vi i egna bilar, ange vid anmälan hur många passagerare du kan ta i din bil. Resan startar från Centrumhuset i Morgongåva kl.16:00. 

 

http://www.landqvist-handelstradgard.se/

 

Sommarens mingelkvällar är bokade tom september:

29 juni  kl 18:00 hos Maria Dannert Ekelubd, Mårtsbo 111 (mellan Mogongåva och Siggefora). Vi samåkerfrån Centrumhuset i Morgongåva 17:30.

27 juli   kl 18:00 hos Margaretha Gadde Jennische, Kroksbo 303 , Runhällen. Vi samåker från           Centrumhuset i Morgongåva kl 17:00

31 augusti kl 18:00 hos Eva-Lena Eriksson, Nolmyra, Gustavsbro 314, Björklinge. Vi samåker från Centrumhuset i Morgongåva kl 17:30.

Den 28 september kl 18:00 hos Susanne Aureus Sundström, Ribbibgebäck 34, Järlåsa. Vi samåker från Centrumhuset kl 17:30.

Medta egen fika korg till alla träffar. Anmälan till Raija eller Gerd.

 

 

Redskapsutlåning till våra medlemmar:

Gallervält, fröspridare, trycksprutor, saxar, såg med långt skaft till beskärning

Hans Calén . Brunkullsv. 91, är redskapsförvaltare och kan kontaktas på tel. 070-356 04 12 eller 0224- 604 12

 

Årets alla aktiviteter finns under fliken : Planerade aktiviteter

 

Sala Trädgårdsförening bjuder oss på deras aktiviteter. Se på deras hemsida.

 

 

MORGONGÅVA  HEBY TRÄDGÅRDSFÖRENING

 

Föreningens syfte är att utbyta erfarenheter och ge inspiration i odling- och trädgårdsarbetet.

Morgongåva Trädgårdsförening bildades 1926 och 2009 anslöt sig Heby Trädgårdsförening till oss och den sammanslagna föreningen fick namnet Morgongåva Heby Trädgårdsförening.

Vill du bli medlem:

Kontakta ordförande Raija Eloranta på telefon 070 73 43 296 eller sätt in medlemsavgiften 100 kronor/familj  för år 2013 postgironummer: 1240990-0. Glöm inte ange namn och adress samt telefonnummer på inbetalningskortet.

Om du vill ha info materialet via e-post ange även din e-post adress.

Gratis redskaputlåning  till medlemmar:

Gallervält, fröspridare, trycksprutor, saxar, såg med långt skaft till beskärning

Redskapsförvaltare:

Hans Calén .  Brunkullsv. 91,

tel.  070-356 04 12 eller 0224- 604 12

 

Raija Eloranta

Ordförande

tel. 070 73 43 296

raija.eloranta@tele2.se

Plantbytar dagen 2015

Vi har ett nytt projekt att ha barn och ungdomsaktivitet vid våra träffar . Här planterar vi frön med en liten flicka som besökte oss i samband med Heby Yran

Foto Gerd Karlsson